Oprávnenia

Určité odborné činnosti môže vykonávať len kvalifikovaná fyzická osoba alebo právnická osoba na základe oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu. Vlastníme tieto oprávnenia:

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení:

Oprávnenie 332/4/2009
Elektrických

Oprávnenie 165/4/2016
Tlakových

Oprávnenie 152/4/2016
Plynových

Oprávnenie 150/4/2016
Zdvíhacích

 

Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce

Platnosť oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnotechnickej služby

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce