Servis a kontrola požiarnych zariadení

Zabezpečujeme predaj, servis a revízie hasiacich prístrojov. V prípade záujmu o naše služby vyplňte prosím nasledovný formulár.

OSOBNÉ ÚDAJE:
Vyberte si službu, o ktorú máte záujem:

Prenosný hasiaci prístroj – vodný

Vodný hasiaci prístroj - vodný 9l

9 litrov

Látky pevné horiace plameňom alebo tlením napr.:

 • drevo
 • papier
 • slama
 • uhlie
 • textil
 • guma

Prenosný hasiaci prístroj - penový

Penový prenosný hasiaci prístroj 9l

9 litrov

Látky pevné horiace plameňom alebo tlením napr.: Látky kvapalné horiace plameňom

 •  
 • drevo
 • papier
 • slama
 • uhlie
 • textil
 • guma

Pojazdný hasiaci prístroj - penový

Penový pojazdný hasiaci prístroj 50l

50 litrov

Látky kvapalné horiace plameňom

 • benzín
 • olej
 • lak
 • lieh
 • tuky
 • riedidlá rozpustné vo vode
 • éter
 • benzo

Prístroje sú určené na hasenie týchto tried požiarov

Látky pevné horiace plameňom alebo tlením napr.:

 • drevo
 • papier
 • slama
 • uhlie
 • textil
 • guma

Látky kvapalné horiace plameňom

 • benzín
 • olej
 • lak
 • lieh
 • tuky
 • riedidlá rozpustné vo vode
 • éter
 • benzo

Pojazdné hasiace prístroje - práškové

Pojazdné hasiace prístroje - práškové

50 kg

Látky plynné horiace plameňom napr.:

 • metán
 • propán
 • svietiplyn
 • vodík
 • acetylén

Hasiace prístroje prenosné – CO2

Hasiace prístroje pojazdné – CO2

Látky kvapalné horiace plameňom napr.:

 • benzín
 • olej
 • lak
 • lieh
 • tuky
 • riedidlá rozpustné vo vode
 • éter
 • benzol

Prístroje sú určené na hasenie týchto tried požiarov

Vhodné v uzatvorených priestoroch, telefónnych centrálach, PC, riadiacich pultov, laboratória, transformátorové stanice, citlivé zariadenia, kostoly, múzea, sklady s potravinami, aj s elektrickým napätím do 1 000 V.

Špeciálne prenosné hasiace prístroje

Prenosné hasiace prístroje - halónové

Látky kvapalné horiace plameňom napr.:

 • benzín
 • olej
 • lak
 • lieh
 • tuky
 • éter
 • benzol
 • riedidlá rozpustné vo vode

Látky plynné horiace plameňom napr.:

 • metán
 • propán
 • svietiplyn

Elektricky nevodivé hasivo, je bez korozívnych účinkov, ekologicky a toxicky nezávadné. Je vhodné hlavne pre hasenie elektronických zariadení, výpočtovej a záznamove techniky, nosičov dát, archívov, telefónnych ústrední, múzeí, vojenskej techniky apod.