SLUŽBY

Spoločnosť HASIL-HD je popredný postkytovateľ profesionálnych služieb na Slovensku v oblasti: bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), pracovnej zdravotnej spôsobilosti (PZS), v servisovaní a v predaji požiarnych zariadení a v mnohých iných odborných  prehliadkach a odborných skúškach. Všetky naše služby zabezpečujú zamestnanci s vysokou odbornou spôsobilosťou.