REFERENCIE

ReferencieEustream, a.s. Bratislava  (SPP)
COOP Jednota Topoľčany
Ministerstvo obrany  OS - SR
NAD 820 Bratislava
TOPVAR a.s.  Topoľčany
TRENS, a.s. Trenčín
NSK Nitra
ŽSR Bratislava
SLOVALCO Žiar nad Hronom
MED – ART  Dunajská Streda
Lesy SR š.p.
I.G.C. Strojal  s.r.o. Bratislava
FEAST s.r.o. Nitra
CEON, s.r.o. Trenčín
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR Topoľčany
,,Môj domov´´ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

TESCO STORES SR a.s. Bratislava
THP, a.s. Topoľčany
ELEKTROKARBON a.s. Topoľčany
Slovenská plavba a prístavy Bratislava
INCHEBA Bratislava
Veolia Transport Service Nitra, s.r.o.,
TSK Trenčín
CS ZAHAS s.r.o. Žiar nad Hronom
KR PZ SR Nitra,
SEWS Slovakia s.r.o. Topoľčany,
Slovenská správa ciest Topoľčany,
Štátny vet. a potr. ústav Bratislava,
Stredná odborná škola drevárska Topoľčany
Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany
YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o., Lednické Rovne
Autosalón KRŠKA s.r.o. - Mercedes BENZ Bánovce nad Bebravou
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.