ŠKOLENIA

Momentálne neorganizujeme žiadne školenia.

                  Prihláška

                 Školenie

ZASTÚPENIE PRE SR

Výhradné zastúpenie pre slovenský trh pre spoločnosť HASIL-HD, s.r.o. na dovoz, predaj a vydávaním osobitných oprávnení na hasiace prístroje, CSQ, Sire, S.E.T.R.E., ABM Victoria.